Kontakt

Zákaznícka linka 

VYBAVOVANIE OBJEDNÁVOK, REKLAMÁCIÍ

telefón: +421 914 142 142

e-mail: info@rebriky.sk

po-pia: 8.00-16.30                                                       


Internetový obchod rebriky.sk prevádzkuje spoločnosť

Názov firmy:  BAZ, s. r. o.

Sídlo firmy:  Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín

IBAN: SK6102000000002361049853, BIC: SUBASKBX, VÚB Banka        

IČO:  36840114

DIČ:  2022449946

IČ DPH:  SK2022449946

Spoločnosť BAZ je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo 19550/L. Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1. Povolenie na predaj drogistického tovaru, kozmetiky, parfumérie, detskej výživy, potraviny na osobitné výživové účely, bižutérie, maliarskeho a papierníckeho tovaru vydané: Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, číslo 412/2010-HV zo dňa 11.3.2010. 


ORGÁN DOZORU: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39


Prevádzka internetového obchodu (na prevádzke je možný osobný odber):

Názov predajne:  Farby-Laky BUGY, Obchodný dom Kocka (suterén)

Adresa:  Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín

Prevádzka predajne:  po-pia: 7.30-17.30, so: 8:00-12.00