Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Spoločnosť BAZ so sídlom Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO:  36840114, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo 19550/L.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám sami uvediete pri nákupe alebo registrácii. Údaje sú úplne dôverné.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu rebriky.sk, spoločnosť BAZ s. r. o. neposkytuje osobné údaje tretím stranám, okrem prepravnej spoločnosti výhradne pre doručenie objednávky, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a internetový obchod rebriky.sk ich nebude ďalej spracovávať.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Vaše prihlasovacie heslá v systéme vôbec nemáme, neukladáme ich ani do databázy. Generujú sa automaticky. Prístup k heslu majú iba zákazníci prostredníctvom údajov, ktoré sami zadali.


Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame. Zhrnutie všetkých práv:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail. (info@rebriky.sk),
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Kontaktný e-mail, kde môžete zaslať Vaše požiadavky je info@rebriky.sk.


Aké osobné údaje uchovávame

Získavame nasledovné osobné údaje:

 • titul,
 • meno a priezvisko,
 • adresa na doručenie,
 • fakturačná adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa, 

Všetky údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.


Využívanie osobných údajov pre hodnotenie nákupov

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599 / najnakup.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Minet s. r. o., so sídlom L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.


Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).


COOKIES

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. 


Využívanie osobných údajov na marketingové účely

Vaša e-mailová adresa je využívaná na marketingové účely, pokiaľ ste súhlasili so zasielaním informačných e-mailov. Na marketingové účely sú ponechané údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas so zaradením osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, pričom tieto údaje sa okamžite odstránia. Odhlásenie môžete vykonať nasledovne:

 • cez "Môj profil" ⇒ "Newsletter", kde odkliknete tlačidlo pre zasielanie informačných e-mailov (ak ste sa registrovali na stránke)
 • alebo nás kontaktujte na info@rebriky.sk a my Vaše údaje odstránime

Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


V prípade že máte otázky, neváhajte nás kontaktovať cez e-mail info@rebriky.sk alebo telefonicky +421 914 142 142. Celé znenie ochrany osobných údajov ako aj obchodné podmienky si môžete prečítať tu ⇒ OBCHODNÝCH PODMIENKACH.